Υπηρεσίες

Η εταιρεία μας διαθέτει την αναγκαία τεχνογνωσία και το προσωπικό για να παρέχει πιστοποιημένες υπηρεσίες Θερμογραφίας Level 1 και Level 2, αποδεκτές και από ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Μετά από ένα θερμογραφικό έλεγχο παρέχουμε πλήρη στοιχεία για τον εξοπλισμό που ελέγχθηκε, αναλυτική έκθεση για κάθε συσκευή χωριστά με λεπτομερή αναφορά των ευρημάτων και των προτάσεων μας και φωτογραφικό υλικό από το ορατό και υπέρυθρο φάσμα.

Λέγεται ότι μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις. Μια θερμογραφικη εικόνα μπορεί να αξίζει και χιλιάδες Ευρώ, που δε θα χαθούν σε μια απρογραμμάτιστη διακοπή λειτουργίας, σε διαφυγόντα κέρδη, σε καθυστέρηση ή απώλεια παραγωγής, σε μεγάλου κόστους και έκτασης βλάβη ή ακόμη και σε μια ενδεχόμενη φωτιά.

 

Με τον προληπτικό θερμογραφικό έλεγχο οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας είναι σε θέση να διαγνώσουν πιθανά προβλήματα έγκαιρα και να προτείνουν λύσεις.

 

Ορισμένα οφέλη από την εφαρμογή της προληπτικής Θερμογραφίας είναι:

  • Αύξηση της αξιοπιστίας των μηχανημάτων
  • Αύξηση της παραγωγικότητας
  • Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων
  • Έλεγχος του κόστους και του χρόνου επισκευών
Close Menu