Με τη μέθοδο της Θερμογραφίας μπορούμε να ελέγξουμε ένα μεγάλο εύρος μηχανολογικών συστημάτων καθώς απεικονίζει ξεκάθαρα μηχανισμούς με προβλήματα υπερθέρμανσης σε όλες τις φάσεις λειτουργίας.

  • Επιθεώρηση καυστήρων για την κατανομή της φλόγας και της θερμοκρασίας, λεβήτων, σωληνώσεων και μέτρησης επιφανειακής θερμοκρασίας αυτών
  • Επιθεώρηση συστημάτων ψύξης και θέρμανσης, γραναζιών και μηχανισμών σύζευξης
  • Εντοπισμός σημείων φθοράς της πυρίμαχης μόνωσης
  • Εντοπισμός σημείων διαφυγής ψύξης σε συστήματα ψύξης
Close Menu