Η αύξηση της θερμοκρασίας είναι αποτέλεσμα είτε αυξημένης αντίστασης είτε κυκλοφορίας ισχυρού ρεύματος. Στα ηλεκτρολογικά κυκλώματα και τα δυο προκαλούν πολλά προβλήματα. Με τη μέθοδο της Θερμογραφίας έγκαιρα μπορούμε να δούμε τέτοια, αόρατα στο μάτι προβλήματα, πριν να γίνουν αιτία διακοπής ή ακόμη και φωτιάς.

Ενδεικτικά σημεία εφαρμογής:

  • Επιθεώρηση γεννητριών, υποσταθμών, μετασχηματιστών, πυκνωτών, μοτέρ, κινητήρων, εναέριων γραμμών διανομής
  • Εντοπισμός σημείων προβληματικών επαφών
  • Εντοπισμός υπερφορτισμένων κυκλωμάτων

 

Close Menu