Απρίλιος 2014

Η θερμογραφία βρίσκει συνεχώς νέα πεδία εφαρμογών και αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε και αντιλαμβανομαστε. Είτε πρόκειται για την παρακολούθηση μιας εξώθερμης αντίδρασης στο μάθημα της χημείας στο σχολείο είτε πρόκειται για αξιολόγηση της θερμομονωτικής ικανότητας κτηριακών υλικών στο πανεπιστήμιο ή για την διαμόρφωση μεθοδολογίας για την προληπτική συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, η θερμογραφία προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες. Η FLIR θέλοντας να κάνει την θερμογραφία προσιτή σε μαθητές και φοιτητές δημιούργησε μια νέα προσφορά ειδικά για εκπαιδευτικά ιδρύματα, σχολεία και τεχνικές σχολές παρέχοντας 50% έκπτωση στα μοντέλα Ε6 και Ε60.

Η Ε6 είναι ένα χρηστικό εργαλείο για την εισαγωγή στο χώρο της θερμογραφίας και των εφαρμογών. Διαβάστε περισσότερα για την σειρά Εx…
Η Ε60 είναι ένα επαγγελματικό εργαλείο που επιτρέπει στην μαθητή, τον φοιτητή και στον ερευνητή να δει, να αποτυπώσει και να μετρήσει στο υπέρθυρο φάσμα με ευκολία και ευκρίνεια. Διαβάστε περισσότερα για την σειρά Εxx…

 

IR promo edu 2014 

* Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ.

Close Menu